Translate

El meu perfil


Vaig Néixer a Terrassa el 20 de maig 1943

SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL

Org.
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Dp./
Unitat de Didàctica i d'Organització Educativa (Departament de Pedagogia Aplicada)
Categoria professional
Professora emèrita Honorària
Espec. cód. UNESCO
Educació (vegeu 5802.03); Assessorament i orientació educacional; Psicopedagogia. Altres (especifiqueu); Família, parentesc
Palabras clau
Formació i Orientació familiar; La transició de Primària a Secundària; Treball en Xarxa amb les institucions educatives. Acció tutorial: Fact; Anàlisi curricular i formació del professorat. Convivència i prevenció


FORMACIÓ ACADÈMICA

Universidad
Any
Doctor en Filosofia i Lletres
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
1984
Llicenciada
Llicenciada en Psicología Universitat de Barcelona (UB)
1972
Grau
Mestra
1961


EXPERIÈNCIA LABORAL


·     * Mestra de diferents etapes educatives des del 1962.  Exercint de tutora fins a l’any 1985 de diferents nivells educatius de primària i secundaria.
* Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1976.ACTIVITAT ACTUAL

Dinamitzadora de l’Espai de Debat Educatiu de la Diputació de Barcelona als municipis e: Gironella, Sta. Coloma de Cervelló, Montgat, Sta. Margarida i els monjos, St Quirze del Vallés, Granollers, Montornès, St. Vicenç de Torelló.

Col·labora amb els Ajuntaments de Castelldefels, St. Fruitós de Bages, Begues, Torelló, Parets en la continuïtat dels Espais de Debat Educatiu.

Implementa, junt amb el grup GRODE,  el projecte de l’Observatori de la Violència a l’Escola a 52 centres educatius de Catalunya.WWW.portal.grode.org

Coordina el projecte  www.xec3.grode.org  per a la mentorització de treballs de recerca a Batxillerats i a la Universitat de Vic, Ramón Llull al centre de Blanquerna i a Universitat San Carlos de Guatemala. Les mentories les fan persones de la generació sènior.

Col·labora amb el diari  Ara i altres mitjans de comunicació (TV i ràdio) de manera puntual.

Realitza conferències i debats a demanda de les Ampa, Centres educatius o Ajuntaments.

Participa en congressos nacionals i internacionals.

Col·labora  amb les institucions, en temes d’educació, quan hi ha demanda.


PUBLICACIONS  LLIBRES PRINCIPALS 

* Comellas, Maria Jesús. 2019. T'estimo, t'escolto i t'entec, per això t'educaré sense sentir-me culpable. 1 ed. Barcelona. Columna; EAW_54552

* Comellas, Maria Jesús. 2018. 5 raons per aprendre durant tota la vida. 1 ed. Barcelona. Octaedro; 978-8-41-766701-6978-8-41-766701-6

* Comellas, Maria Jesús. 2017. Educar no es tan difícilmente como parece. 1 ed. Barcelona. Eumo; EAW_54548

* Comellas, Maria Jesús. 2017. Generación sénior y mentoría. Construir conocimiento mediante relaciones multigeneracionales. 1 ed. Barcelona. Octaedro; EAW_54550

* Comellas, Maria Jesús. 2016. Aprendizaje de la convivencia en el centro: Rol del profesorado. El liderazgo del profesorado para la prevención de las violencias. 1 ed. Düseldorf. Editorial académica española; EAW_54549

* Comellas, Maria Jesús. 2016. Educar no és tant difícil. 1 ed. Barcelona. Eumo; EAW_54547

* Comellas, Maria Jesús.; Lojo M. 2015. Un enfoque educativo para prevenir la violencia en la escuela. El grupo como espacio de socialización y convivencia. 1 ed. Barcelona. Octaedro; 978-84-9921-745-1978-84-9921-745-1

* Comellas, Maria Jesús.; Pamies, J. 2015. La vinculación del centro con el entorno. 1 ed. Barcelona. Iniciativas de Desarrollo Educativo y Sociocomunitario; EDO-SERVEIS; LUAB-1085

* Comellas, Maria Jesús. 2015. Àvies i avis que malcríen i eduquen. 1 ed. Barcelona. Eumo; EAW_54546

* Callabet, J. ; Toro, J; Comellas, Maria Jesús.; Eddy, L. 2014. Criticados y poco escuchados. Una mirada a los adolescentes. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatría Social; 978-84-941876-2-9978-84-941876-2-9

* Comellas, Maria Jesús (coord.) Missio,M;  Sánchez,L.; García,B.; Bodner,N.; Casals,I.; Lojo,M. 2013. Familia, escuela y comunidad: Un encuentro necesario. 1 ed. Barcelona. Octaedro-

* Comellas, Maria Jesús; Lojo Mirta (Coordinadores) 2010. Més enllà de l'escola, però no sense l'escola. 1 ed. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Serveis de Publicacions UAB; 84-490-2659-884-490-2659-8

Comellas, Maria Jesús (2011) El diario de los abuelos. Barcelona. Larouse.

* Comellas, Maria Jesús (2010) Nietos. Instrucciones de uso. Barcelona. Larouse. 

* Comellas, Maria Jesús: Lojo. Mirta (coord)  (2010) Més enllà de l'escola pero no sense l'escola. Barcelona UAB publicacions.

Comellas, Maria Jesús (2009) Famíla i escola. Compartir l'educació. Barcelona. graó.

Comellas, Maria Jesús (2008) Carta a una mestra. Barcelona. Ed- 62

* Comellas, Maria Jesús (2009) Educar en la comunidad. Acompañando a las familias en el día a día. Valencia. Nau Llibres-

* Comellas, Maria Jesús et Alt. (2008) Un canvi de mirada per abordar la violencia a l'escola. Barcelona. Octaedro. 

* Comellas, Maria Jesús  (2007) Escola de Pares. Barcelona Columna

Comellas, Maria Jesús i Alter (2005) Programa de formació per a l'acolliment en familia extensa. Barcelona. La Caixa.

* Comellas,Maria Jesus. (2005) L'orientació  psicopedagògica en el marc escolar, familiar i social. Xarxes educaties. Barcelona UAB publicacions.

* Comellas, Maria Jesús  et alt. (2005) Escuela y territorio: experiencias desde los centros y desde la comunidad. Barcelona. 

* Comellas, Maria Jesús (2003) Dificultats d'aprenentatge i diversos referentes d'exit. 

* Comellas, Maria Jesús et Alt. (2002) Las competencias del profesorado para la acción tutoríal. Barcelona. 

* Comellas, Maria Jesús; perpinyà Anna. (2000) Psicomotricitat en la educación infantil. Barcelona CEAC

* Comellas, Maria Jesús (1996) Las habilidades básicas de aprendizaje. Barcelona. UB.

* Comellas, Maria Jesús, Podal,M. (1996) Estrategias de aprendizaje aplicadas al campo verbal y Matemático. Barcelona Laertes. 

* Comellas, Maria Jesús (1993) Psicomotricidad en preescolar. Barcelona. Ceac.

* Comellas, Maria Jesús et alt. (1994) QPA. Qüestionari de personalitat per adolescente. Barcelona Tea.

* Comellas, Maria Jesús (1990) Cómo interpretar los tests psicológicos. Barcelona. Oikos-Tau

* Comellas, Maria Jesús  (1989) Cómo desarrollar los hábitos personales. Barcelona CEAC. 

* Comellas, Maria Jesús (1985) Elaboración y validación de una técnica de intervención en alteraciones instrumentales en niños de 3 a 10 años. Barcelona UB publicaciones.


                        PUBLICACIONS CAPÍTOLS DE LLIBRES  ULTIMS 10 ANYS* Comellas, Maria Jesús. 2017. Viure o malviure el temps.El context espaitemporal: interpretacions i distorsió. Comellas, M.J. en . AAVV.Les dimensions del temps. 1 ed. Arcàdia; p. 11 - 49. 

* Comellas, Maria Jesús 2016. La infància i els nous models familíes. AA.VV.. L'atenció pediàtrica a Catalunya. 1 ed. Barcelona. Societat Catalana de Pediatría; p. 417 - 422. 

* Comellas, Maria Jesús.; Pamies, J. 2015. La vinculación del centro educativo con el entorno. Gairín Sallán, J (coord.). Manual integrado de acción tutorial.. 1 ed. San José. Editorial Tecnológica de Costa Rica; p. 213 - 277. 978-9977-66-345-6

*, Maria Jesús 2015. Le scénario de groupe pour comprendre le climat et la dynamique quotidienne des classes : le rôle des adultes et des élèves. C. Beaumont, B. Galand et S. Lucia (dir.). Les violences en milieu scolaire : définir, prévenir et réagir. 1 ed. Quebec. Les Presses de l'Université Laval; p. 91 - 109. 978-2-7637-2448-5

* Comellas, Maria Jesús 2015. Un enfoque integral y educativo de la tutoria. VV. AA. Las instituciones educativas como promotoras de la equidad y del desarrollo socio comunitario. . 1 ed. Cartago. Grup EDO-UAB. Instituto Tecnológico de Costa Rica; p. 472 - 481. 978-9968-641-29-6

*Comellas, Maria Jesús. 2014. Redefinición de los parámetros diagnósticos e intervención psicopedagógica en una sociedad multicultural. Callabet, J. ; Toro, J; Comellas, M.J.; Eddy, L.. Criticados y poco escuchados. Una mirada a los adolescentes. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatría Social; p. 287 - 295. 978-84-941876-2-9

*Comellas, Maria Jesús 2014. Usos y oportunidades de las relaciones multigeneracionales. AA.VV.. Calidad de vida, cuidados e intervención para la mejora de la salud en el envejecimiento. 1 ed. Almería. Universidad de Almería. Asoc. Univ. de Educación y Psicología; p. 389 - 395. 978-84-617-0181-0

*Comellas, Maria Jesús. 2014. La toma de decisiones. Entre el deseo y la realidad. Callabet, J. ; Toro, J; Comellas, M.J.; Eddy, L.. Criticados y poco escuchados. Una mirada a los adolescentes. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatria Social; p. 139 - 157. 978-84-941876-2-9

*Comellas, Maria Jesús 2014. Juegos de rol entre adultos y adolescentes. Dónde están las reglas?. Callabet, J. ; Toro, J; Comellas, M.J.; Eddy, L.. Criticados y poco escuchados. Una mirada a los adolescentes. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatría Social; p. 171 - 180. 978-84-941876-2-9

*Comellas, Maria Jesús 2014. La desorientación del adolescente ante el caos relacional de los adultos. Callabet, J. ; Toro, J; Comellas, M.J.; Eddy, L.. Criticados y poco escuchados. Una mirada a los adolescentes. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatría Social; p. 159 - 168. 978-84-941876-2-9

*Comellas, Maria Jesús. 2014. ¿Quién acompaña al adolescente? Familia y escuela. Acuerdos y desacuerdos. Callabet, J. ; Toro, J; Comellas, M.J.; Eddy, L.. Criticados y poco escuchados. Una mirada a los adolescentes. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatría Social; p. 345 - 351. 978-84-941876-2-9

* Comellas, Maria Jesús 2013. El límits faciliten la convivència. AA.VV.. Què vol dir ser mestre avui?. 1 ed. Barcelona. Fundació Bifill; p. 47 - 53. 978-84-941361-5-3

* Comellas. Maria Jesús 2012. La percepción del alumnado de su situacion en el grupo. Un lugar para cada uno. Datos sociométricos. Comellas,M. Jesus. Cultura de violencia, cultura de paz. 1ª ed. Curitiba. Editorial CRV; p. 73 - 93. 

* Comellas, Maria Jesús, Lojo, Mirta;2012. El género en las preferencias relacionales de niñas y niños y adolecentes. AA.VV.. Investigación y Género. Inseparables en el presente y en el futuro. 1 ed. Sevilla. Universidad de de Sevilla; p. 435 - 451. 978-84-95499-87-5

* Comellas Carbó Maria Jesús 2011. Juegos de rol entre adultos y adolescentes. ¿Dónde están las reglas? AA. VV.. XXI Simposio Nacional de Pediatría Social. Adolescentes del siglo XXI. 1 ed. Barcelona. Club de Pediatría Social; p. 59 - 71. AUAB-0017-443

* Comellas, Maria Jesús 2010. El contexto: dónde intervenir para aprender. Factores pedagógicos individuales e institucionales. En Camacho, Benita; Reyes, Martín (Coords.). Formar Docentes. 1 ed. Guadalajara. Secretaría de educación de Jalisco; p. 319 - 331. 

* Comellas Carbó Maria Jesús 2010. Las oportunidades relacionales del grupo. factores de Vulnerabilidad y de protección. Comellas Carbó Maria Jesús. Actes del congrés: CD rom. 1 ed. Almería. 

* Comellas, Maria Jesús 2010. El merecido reconocimiento a una generación: las abuelas y los abuelos. AA.VV.. No se lo digas a mamá. 1 ed. Barcelona. Graó; p. 9 - 23. 978-84-7827-972-2

* Comellas, Maria Jesús 2010. El reconeixement merescut a una generació. Les àvies i els avis. AA.VV.. Els Plats s'assemblen a les Olles: Escrits d'àvies i avis educadors1 ed. Barcelona. Graó; p. 9 - 23. 978-84-7827-986-9

* Comellas, Maria Jesús 2010. L'Adquisició dels hàbits: un procés cap a la maduresa. Comellas, M.J.; Lojo, M.. Més enllà de l'escola però no sense l'escola. 1 ed. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona; p. 39 - 45. 978-84-490-2659-1

* Comellas, Maria Jesús 2010. Las oportunidades relacionales del grupo.  sentimiento de pertenencia. José Jesús Gázquez Linares (coord.), María del Carmen Pérez Fuentes (coord.). La convivencia escolar. Aspectos psicológicos y educativos. 1 ed. Granada. GEU; p. 347 - 353. 978-84-9915-1205

* Comellas Maria Jesús. 2010. La família context educatiu per excelència. Comellas, M.J.; Lojo, M.. Més enllà de l'escola però no sense l'escola. 1 ed. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona; p. 11 - 19. 978-84-490-2659-1

  
PUBLICACIONS  ARTICLES ULTIMS 10 ANYS

* Comellas, Maria Jesús. 2018. El liderazgo del profesorado en la dinámica relacionalhttps://www.educaweb.com/publicaciones/monografico/2018/formacion-prevencion-acoso-escolar/. Educaweb. 

* Comellas, Maria Jesús 2015. Sentido común o profesionalidad. Aula de inovación educativa. p. 9 - 10

* Comellas, Maria Jesús 2015. Sentit comú o coneixement professional. Guix. Elements d'acció educativa. p. 9 - 10

* Comellas, Maria Jesús 2015. Buscar el rol de las AMPA con las AMPA. Un reto imprescindible. Educaweb. 

* Comellas, Maria Jesús (Coord) 2015. Construir coneixement a través de les relacions multigeneracionals. Educaweb. p. 4 - 

* Comellas Maria Jesús Kodato Sergio 2013. El sociograma y los sentidos de la violencia en escuelas de Barcelona. Plures Humanid. (Impr.). 14. p. 14 - 43

* Comellas, Maria Jesús. 2013. Els avis i les àvies, una altra educació. Guix (Ed. impr. Barc.). 1. p. 49 - 54

* Comellas,Maria Jesús2013. The daily climate in the classroom. Relational context of socialization. Eur. j. investig. health psychol. educ(Print). 3. p. 301 - 312

* Comellas. Maria Jesús 2013. ¿Quién reprueba realmente: la escuela o la família?. Educ@rnos (Jalisco, en línea). p. 11 - 35

* Comellas, Maria Jesús 2013. Los abuelos y abuelas, otra educación. Aula innov. educ. (Ed. impr.). p. 49 - 54

 Comellas Maria Jesús 2012. Redes educativas. Novedades educativas. 1. p. 70 - 90

* Comellas, Maria Jesús. 2012. El trabajo grupal para mejorar la percepción de pertenencia en el grupo y prevenir la violencia en la escuela. Datos sociométricos. Educ@rnos. p. 85 - 104

* Comellas Carbó Maria Jesús 2010. Espais de debat educatiu amb i per a les famílies. Escola Catalana. p. 32 - 35

* Comellas Maria Jesús 2010. Convivir es más que vivir con... o al lado de. Revista Internacional Magisterio. p. 78 - 84

* Comellas Maria Jesús 2010. Les relations groupales: approche analytique pour la réinterprtation de la violence scolaire. Éducation Comparée. Raisons, Comparaisons, éducations. Violènce à l'école: Recherches et interventions. p. 105 - 127

* Comellas, Maria Jesús2010. El treball en xarxa. Un model  de recerca i acció participativa per promoure la cooperació de les famílies. Educar. p. 117 - 129

* Comellas, Maria Jesús 2010. Presentació. Educar. p. 5 - 6

* Comellas, Maria Jesús 2010. The role of teachers in the prevention of violence of education. Psychology, Society, & Education. 2. p. 31 - 43

* Comellas, Maria Jesús 2009. La acción participativa en la dinámica del Centro. Aprendizaje de la convivencia y prevención de la violencia. La tarea. p. 60 - 69


PROJECTES SUBVENCIONATS

- DCI-ALA/2014/351-291. Iniciativas para el desarrollo educativo y sociocomunitario. Development and Cooperation_EuropeAid. Gairin Sallan, Joaquin. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/12/2014 - 01/12/2015. 

- EDU2013-47452-R. ACCESO Y PERMANENCIA DE GRUPOS VULNERABLES EN LA EDUCACION SECUNDARIA NO OBLIGATORIA. CREACION Y VALIDACION DE UN MODELO DE INTERVENCION. Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO). Retos Investigación Proyectos de I+D+i 2013 correspondiente al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Armengol Asparo, M. Carme. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/01/2014 - 30/06/2017. 

-  . Observatorio de la Violencia a les escoles. Ajuntament de l'Hospitalet. 01/09/2012 - 29/09/2016. 

-  . Espai de Debat Educatiu amb les famílies i per a les famílies . Diputació de Barcelona. 01/09/2005 - 30/06/2019. 

- EDU2009-14754-C02-01. Las redes de soporte familiar, comunicación y desarrollo sociafectivo, lingüístico y cognitivo en la infancia y la adolescencia. Estudio comparativo con participación en la infancia y adolescencia. Ministerio de Ciencia e Innovación. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Ajuts per a la realització de projectes d'investigació i accions complementàries dins del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.. Silvestre Benach, Núria. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/01/2010 - 31/12/2012.  Investigador. 

- 2009SGR1392. Grup de Recerca sobre Intervencions Sòcioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ). (Reconeixement de grup). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 01/10/2009 - 31/12/2013. 

PROJECTES AMB INSTITUCIONS

·      Dinamitzadora del projecte de la Diputació de Barcelona: Espais de debat educatiu que es porten a terme en diferents municipis.( EDE) 
·      Coordinadora del projecte "OVE" Observatori de la Violència a les escoles”
·      Col.laboració amb la FAPAC i la Diputació en el programa de ”Família i escola”.
·      Col·laboració amb la generalitat de Catalunya en la construcció del portal: Família i escola.
·      Col·laboradora del projecte de la FAPAC i la Diputació per a la creació de programes de TV  de diferents temàtiques educatives. S’emeten a la Xarxa de televisions Locals i estan disponibles a la xarxa. 


CONTRACTES:

- Accions per a la Convivència als centres educatius. Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. Comellas Carbó, Maria Jesus. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/01/2016 - 31/07/2016. 

- Accions per a la Convivència als centres educatius. Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. Comellas Carbó, Maria Jesus. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/12/2010 - 31/01/2016. 

- Assessorament i dinamització d'Espais de Debat Educatiu en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". Diputació de Barcelona. Comellas Carbó, Maria Jesús. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 01/09/2005 - 2019

- Assessorament i dinamització d'estratègies de participació dirigides a les famílies de diversos municipis 

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITAT AVALUATIVA 

- Las instituciones Educativas como impulsoras de la equidad y el desarrollo sociocomunitari. Cartago. Costa Rica.12/06/2015 - 12/01/2016. Comitè científico.

- 18avo Congreso de la Association Mondiale des Sciences de l'Education- Asociación Mundial de Ciencias de Educación-World Association for Educational Research (AMSE- AMCE-WAER. Eskişehir. Turquia.21/05/2016 - 30/05/2016.Comitè científic.

- XII Congresso Nacional de Educação - EDUCERE,  III Seminário Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação . Curitiba. Brasil.26/10/2015 - 29/10/2015. Comitè científic.

- XII EDUCERE, III SIRSSE e I APETS (2015): . Curitiba. Brasil.26/10/2015 - 30/10/2015. Comitè científic.

- 7è congrés nacional de la Gent Gran. Barcelona. Espanya.08/10/2014 - 08/10/2014.Comitè Assessor.

- 6è Congrés Internacional: Educació i Entorn: Llegint, creixem !. La Seu d'Urgell. Espanya.31/05/2012 - 02/06/2012. Comitè científic.

- XVIIe Congrès de l'AMSE-AMCE-WAER. Reims. França.03/06/2012 - 10/06/2012. Comitè científic.

- Congrés Muncial de Ciències de l'educació: AMCE. Reims. França.03/06/2012 - 08/06/2012. Comitè científic.

- XX Simposio Nacional de Pediatría Social. Barcelona. Espanya.12/03/2010 - 13/03/2010. Comitè científic.

- 5à Conferencia mundial y 4º Congreso iberoamericano Violencia en la escuela. Mendoza. Argentina.06/04/2011 - 09/04/2011. Comitè científic.

- 5à Conferencia mundial y 4º Congreso iberoamericano Violencia en la escuela. Mendoza. Argentina.06/04/2011 - 09/04/2011. Comitè científic.

- II Congreso Internacional de convivencia escolar. Almería. Espanya.16/03/2010 - 19/03/2010. Comitè científic.

- Congrés EDUCERE. Temàtica. Políticas e práticas educativas. Desafios da aprendizagem. Curitiba. Brasil.26/10/2009 - 29/10/2009. Comitè científic.

- Avaluadora permanent de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, Ministerio, Revista de Psicología y Formación del Profesorado, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.. 

MEMBRE DE COMITÉS INTERNACIONALS

- ETATS GENERAUX SUR LA VIOLENCE À L'ECOLE : LANCEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE. París. França.06/04/2010 -  Les État Généraux de la sécurité à l'école. Comprendre, prévenir et agir pour la prévention de la violence à l'école. Ministère d'Éducation Nationale.. 

COMITÉS EDITORIALS

- Comellas Carbó, Maria Jesus. Comité avaluador. Psychology, Society, & Education. 19/12/2011 - 19/11/2015. 

- Comellas Carbó, Maria Jesus. Comité avaluador. Revista de Curriculum y Formacion del Profesorado. 19/11/2011 - 19/07/2013. 

- Comellas Carbó, Maria Jesus. Membre del Comitè Científic. Educarnos. 19/09/2010 - 19/09/2014. 

- Comellas Carbó, Maria Jesus. Comité avaluador. Cultura y Educación. 19/12/2009 - 31/12/2015. 


PREMIS

- Dr. Callabet, Joaquin. Membre d'honor del Club de Pediatria Social.Participació com a membre del comité cientific durant 20 anys. . 21/11/2013. 


- Coordinació de la Revista Educar nº 45 del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.  Educació i família. 02/02/2010 - 30/10/2010.

INICIATIVES

·     Col.laboració amb la Generalitat i professorat per a implementar la titulació d’educació especial a la UAB.
·     Participació en el grup d’universitats catalanes i espanyoles per a la creació de la titulació de psicopedagogia.
·     Creació de l’escola d’educació especial: L’Heura del Vallés.
·     Col.laboració em la creació de l’escola d’educació especial: Crespinell de Terrassa.
·     Participació en la creació del grup GRODE (Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu. 
·     Creació del projecte Xec3.grode.org (Xarxa d’Experiència i Construcció de Coneixement Compartit que té conveni amb la UAB. 


COL.LABORADORA AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

·      Col·laboradora amb l’Antoni Bassas en el programa dels matins de Catalunya radio.
·      Col·laboradora puntual en diferents programes de radio.
·      Col·laboradora puntual en diferents programes de TV
·      Col·laborada en el suplement: Criatures del diari ARA
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada